English version below! 

 

 

PRICING
(Vanaf januari 2018)

 

 

 PORTRET FORMULES

 

VOOR WIE?

 

Voor letterlijk iedereen en elk concept! Familieshoot, loveshoot, eigen portretsessie, ondernemingsessie, communicanten,  blogshoots,.. Iedereen is welkom!

 

 

HOE IK TE WERK GA:

 

Leuk dat je geïnteresseerd bent in een samenwerking!  
Wanneer je een portretsessie met mij zou boeken, leg ik eerst graag de datum vast. Dit is meestal de grootste uitdaging, want alle partijen moeten op hetzelfde moment beschikbaar zijn. Daarna bespreek ik graag wat uw/jullie wensen zijn en welk idee jullie graag zouden willen uitwerken. Hierbij help ik graag een beetje met enkele locatiesuggesties, naargelang jullie concept en gewenste stijl. Tijdens de fotosessie zelf start ik graag even met een kort kennismakingsgesprekje, zodat iedereen zich 100% op zijn gemak voelt. And then the magic happens!
Na maximaal twee weken ontvangt u de afgewerkte foto's, digitaal geleverd.

 

GOOD TO KNOW:

 
Aangekocht materiaal speciaal voor de fotosessie kan mogelijks wel worden doorgerekend.
Bij elke geboekte shoot wordt een voorschot gevraagd ter waarde van de helft van de pakketprijs. Meer hierover in het contract.

 

Als evenementfotografe of videografe werk ik met een ander systeem: ik reken 30 euro/uur excl. vervoerskosten voor de aanwezige tijd op het evenement en post-productie, met een minimum van 3 uur. Per uur kan gerekend worden op +- 15 afgewerkte foto's of +- 1 minuut video.

 

Voor opdrachten met publicitaire doeleinden gelden andere formules. Hiervoor kan u als bedrijf mij persoonlijk contacteren voor een offerte op maat. 

 

HUWELIJK FORMULES

 

VOOR WIE?

 

For the madly in love! De meeste koppels die mij boeken als fotografe/videografe hebben vaak een alternatieve stijl, net als ik. Maar laat dit je vooral niet tegenhouden als u een traditionele bruiloft of sessie in gedachten hebt! Klassiek of stapelgek, count me in!

 

 HOE IK TE WERK GA:

 

Het start allemaal met een kennismakingsgesprek. Dit kan zelf geregeld worden vooraleer u enige beslissing hebt genomen. Een leuke babbel tijdens een kop koffie bij u thuis of op verplaatsing waarbij we jullie wensen en visie bespreken.

Als u uiteindelijk beslist met mij in zee te gaan (yay!) bespreken we de details en maak ik eerst en vooral het contract op, want duidelijke communicatie zorgt voor goede vrienden! Hierna bespreek ik graag de (al dan niet inclusief in het pakket) verlovingsessie/koppelsessie. Dit is een hele fijne manier om elkaar beter te leren kennen, comfortabel voor de camera te worden en al enkele mooie foto's klaar te hebben als decoratie tijdens de bruiloft/te gebruiken voor de uitnodigingen.

Zowel voor de koppelsessie op voorhand als die op de dag van het huwelijk help ik graag een handje met inspiratie qua stijl of locatiesuggesties. And then the magic happens!
Na maximaal drie weken ontvangt u de afgewerkte foto's in hoge resolutie, digitaal geleverd.

 

GOOD TO KNOW:

 
Aangekocht materiaal speciaal voor de fotosessie kan mogelijks wel worden doorgerekend.

Bij elke geboekte shoot wordt een voorschot gevraagd ter waarde van de helft van de pakketprijs. Meer hierover in het contract.

 

Bij de Diamond Wedding krijgt u een gratis verlovingssessie aangeboden. Dit is een fotosessie enkele maanden voor de bruiloft, om al eens te wennen aan de camera en mooie plaatjes te hebben voor de uitnodigingen of als decoratie.
Deze verlovingssessie is natuurlijk ook afzonderlijk bij andere formules te boeken!
Voor slechts 90 euro kan u deze fotosessie samen me uw huwelijkspakket naar keuze bijboeken, waarbij u +- 30 afgewerkte foto's ontvangt in hoge resolutie.

 

Wenst u mij te boeken als videografe voor uw bruiloft? Stuur me dan gerust een mailtje voor een prijs op maat!

 

Het is trouwens ook mogelijk professionele make-up artieste Sarie Verheughe bij te boeken aan een gereduceerde prijs!

Professionele bruidsmake-up met testmoment & lipstick: 130 euro

 

Professionele bruidsmake-up met testmoment & lipstick + opsteekkapsel & testmoment: 180 euro

 

 

Meer uitleg over de photobooth:

 

De photobooth die vermeld wordt in de Diamond formule is geen automatisch 'fotokot'. Voor deze photobooth palm ik een hoekje van de feestzaal in dat ik transformeer met een achtergrond en leuke accessoires waar de gasten kunnen langs komen om ludieke foto's te laten nemen. Deze foto's worden geleverd samen met de rest van de huwelijksreportage binnen de drie weken na de bruiloft. 
De photobooth is ook extra te boeken bij andere formules dan de Diamond. Dit is mogelijk voor een extra 
€200.

REISKOSTEN

 

 

 

Regio Gent

Geen bijkomende reiskosten.

In België

0,5 euro/km (berekend vanaf Melle, one way)

Buiten België

0,5 euro/km (berekend vanaf Melle) + tolkosten
OF
vliegtuig/treinkosten + lokale transport- & verblijfskosten

 

 

 

 

FOTO ALBUMS

 

Foto albums zijn apart te verkrijgen en worden op maat gemaakt. Stuur gerust een mailtje naar nikkilucyphotography@hotmail.com voor meer informatie.

 

 

 

 


English version

PORTRAIT FORMULAS

 

 

FOR WHO?

 

 

Literally everyone and every concept! Familyshoot, loveshoot, newborn, own portrait session, entrepreneurial session, communicants, blogshoots, .. Everyone is welcome!

 

 

 

HOW I  WORK:

 

Nice that you are interested in booking me!

If you would book a portrait session with me, I would like to set the date first. This is usually the biggest challenge, because all parties must be available at the same time. Then I would like to discuss what your wishes are and what idea you would like to work out. I like to help a little with some location suggestions, depending on your concept and desired style. During the photo session itself I would like to start with a short relaxed get-to-know-eachother meeting, so that everyone feels 100% at ease. And then the magic happens!

After a maximum of two weeks you will receive the finished photos in high quality, delivered digitally.

 

 

 

GOOD TO KNOW:

 
Purchased material especially for the photo session may possibly be charged.

With every booked shoot an advance payment of half the package price is requested. More about this in the contract.

 

 

As an event photographer or videographer I work with a different system: I charge 30 euros /hour excl. VAT costs or transportion fees, for the present time at the event. Per hour you can count on + - 15 finished photos or +- 1 minute of video.

 

Other formulas apply to assignments with publicity objectives. For this you can personally contact me as a company for a tailor-made offer.

  

WEDDING FORMULAS

 

FOR WHO?

 

For the madly in love! Most couples who book me as a photographer / videographer often have an alternative lifestyle, just like me. But do not let this stop you if you have a traditional wedding in mind! Classic or crazy, count me in!

 

HOW I  WORK:

 


It all starts with a get-to-know-eachother meeting. This can be arranged even before you have made any decision. A nice chat during a cup of coffee at your home or on location where we discuss your wishes and vision.

 

If you decide to hire me (yay!), We will discuss the further details and I will first and foremost make the contract, because clear communication makes good friends! After this I would like to discuss the (included or not included in the package) engagement session / couples session. This is a very nice way to get to know each other better, to be comfortable in front of the camera and to have some nice pictures ready as decoration during the wedding / to use for the invitations.

 

For both the couples session in advance and the one on the day of the wedding, I like to help out with inspiration regarding n style or location suggestions. And then the magic happens!

After a maximum of three weeks you will receive the finished photos in high resolution, delivered digitally.

 

 

GOOD TO KNOW:

 

Purchased material especially for the photo session may possibly be charged.

With every booked shoot an advance payment of half the package price is requested. More about this in the contract.

 

With the Diamond Wedding; you receive a free engagementsession. This is a photosession a few months before the wedding, so you can get used to the camera a little and already receive beautiful photos for your invitations or as decoration.
This engagementsession is ofcourse bookable with a different package as well!
For only 90 euro you can add this photosession to the package you chose, and you will receive +- 30 edited images of this session.

 

 

Do you wish to book me as a videographer for your wedding? Please send me an email for a custom price!

 

 

It is also possible to book professional make-up artist Sarie Verheughe at a reduced price!

 

Professional bridal make-up with a testing & lipstick: 130 euro

 

Professional bridal make-up with a testing & lipstick + hair updo & testing: 180 euro

 

 

More info about the photobooth:


The photobooth that is mentioned in the Diamond wedding is not an electrical photobooth. It means that I will take over a corner of the venue and decorate it with a nice background and accessoires, where guests can come and let their crazy picture taken! 

This photobooth is also available with another package than the Diamond, for an extra fee of €200.

TRAVEL COSTS

 

 

 

Gent area

No added travelcosts

In Belgium

0,5 euro/km (calculated from Melle, one way)

Outside Belgium

0,5 euro/km (calculated from Melle) + tolcosts
OR
planetickets + local transport & accomodation costs

  

 

 

PHOTO ALBUMS

 

 

 Photo albums of your photosession or wedding are also available. For details & prices you can send an e-mail to nikkilucyphotography@hotmail.com!